E.I.P.P. Europäisches Institut für Pferdephysiologie GmbH

E.I.P.P. Europees Instituut voor Paardenfysiologie en hoefgezondheid

Het E.I.P.P.* leidt holistisch hoefspecialisten voor paarden op. Hiernaast geeft het instituut onder andere 2-daagse hoefseminars voor paardeneigenaren en -professionals om meer kennis over hoefgezondheid te vergaren.

*) Het E.I.P.P. vindt zijn oorsprong in Duitsland, vandaar de 4de P: die staat voor Physiologie (in het Nederlands: Fysiologie).

 • De belangrijkste missie is het herkennen en oplossen van oorzaken van (hoef)ziekten. 
  Een diagnose stellen en genezing in gang zetten, gebeurt vaak door individuele specialisten. Je gaat van hoefspecialist naar dierenarts naar osteopaat en zo verder. Wij streven naar samenwerking. Hoefspecialist, dierenarts, natuurgeneeskundige, osteopaat en andere specialisten; samen bewerkstelligen we de grootste kans op herstel. Er is namelijk maar zelden 1 oorzaak aan te wijzen. Vaak is het een opeenstapeling van zaken die aandacht behoeven om weer tot gezonde hoeven te komen. 
 • De hoefverzorging wordt beperkt tot hetgeen wat nodig is om een gezonde hoef te behouden of die weer naar een gezonde staat te laten herstellen. 
 • Bij een paard dat op blote voeten (hoeven zonder beslag) goed loopt, wordt bij de hoefverzorging slechts minimaal gecorrigeerd. 
 • Bij ernstige hoefproblemen kunnen wij met gespecialiseerde hoefverzorging in veel gevallen effectief de oorzaken aanpakken en het zelf genezend vermogen (re)activeren.
 • Het is van groot belang dat het paard zich comfortabel voelt tijdens de overgang van beslag (bijvoorbeeld hoefijzers) naar blote voeten maar ook tijdens de verzorging van de gezonde hoef is comfort belangrijk.
 • Tijdens een revalidatietraject worden indien nodig voor een relatief korte periode hoefschoenen gebruikt. Permanente hoefbescherming wordt door de hoefspecialisten van het E.I.P.P. niet toegepast.
 • Een goede hoefverzorging kan alleen succes hebben als de huisvesting past bij de behoeften van het paard. In onze hoefseminars informeren wij daarom over die behoeften en hoe je die kunt vertalen naar een passende huisvesting voor je paard(en)
 • Tijdens de opleiding tot hoefspecialist wordt aandacht besteed de omgang met het paard maar ook met de eigenaar, stalgenoten, collega’s en andere betrokken personen uit verschillende disciplines.
 • De leer van het E.I.P.P. is geen modeverschijnsel. Al sinds 2003 bouwen we ervaring op in zowel ambulante als stationaire hoefbehandeling en uiteenlopende hoefproblemen. Die ervaring wordt uiteraard gebruikt in de theorie en praktijk van de opleiding tot holistisch hoefspecialist.

Doelen van het E.I.P.P 

Wij willen paarden en paardachtigen helpen comfortabel te lopen, op gezonde hoeven - ‘gewoon’ zoals de natuur het heeft bedacht. Daar komt meteen al een uitdaging om de hoek kijken: de leefomstandigheden van onze gedomesticeerde paarden zijn vaak alles behalve passend voor de gezondheid en het welzijn van het paard. Door paarden zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag laten vertonen - in een omgeving die dat stimuleert - pakken we niet de symptomen maar de oorzaak van veel ziekten en gezondheidsproblemen aan.
Dit doel bereiken wij niet als instituut alleen. De eigenaar, maar ook specialisten op verschillende gebieden zullen de handen ineen moeten slaan om te voorzien in de daadwerkelijke behoeften van het paard. Wij kijken dan ook uit naar samenwerking tussen verschillende specialisten en de uitwisseling van kennis en ervaring. Samen kunnen we een degelijk advies bieden aan paardeneigenaar, pension- fok- of handelsstal, instructeur en andere betrokkenen. Het gaat tenslotte om de behandeling en het gezond houden van paarden.

 • Het voorkomen van hoefproblemen bij jonge paarden, waarbij de problemen nog niet zo ver gevorderd zijn, verdient meer aandacht. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium worden aangepakt of zelfs voorkomen.
 • Uiteraard besteden we veel aandacht aan de revalidatie van paarden met al duidelijk aanwezige problemen zoals kreupelheden, disbalansen, huidproblemen, artrose et cetera. 
 • Het gezond houden van paarden houdt in dat wij in de hoefbehandeling alleen het noodzakelijke doen en niet invasief te werk gaan. Er wordt te allen tijde rekening gehouden met de individuele eigenschappen van het paard. Onze hoefprofessionals werken hierbij nooit ‘radicaal’. Wel is het zo dat bij een zieke hoef een cosmetische behandeling geen effect zal hebben. Effectief en doelgericht werken, is van groot belang. 


In ons werk heeft de genezing en het gezond houden van het paard altijd de hoogste prioriteit. Dit betekent dat de inzetbaarheid/bruikbaarheid van een paard bij ons niet op de eerste plek staat.

Een proces van bijvoorbeeld de overgang van ijzers naar een draagkrachtige blote hoef of het herstellen van hoefproblemen is een organisch proces dat vooral tijd nodig heeft, mede afhankelijk van de voorgeschiedenis en de al aanwezige beschadiging.
Wij vragen, waar mogelijk, iedereen die van de diensten van één van onze hoefprofessionals gebruik wil maken om aan één van onze 2-daagse hoefseminars deel te nemen. Deze seminars zijn de basis van een goede samenwerking en diepgaandere kennis zodat paardeneigenaar, hoefverzorger en andere professionals op één lijn zitten.

NB: Alle op deze pagina genoemde personen zijn door het E.I.P.P. opgeleid en volgen de jaarlijkse bijscholingen om gecertificeerd te blijven. Alleen hoefverzorgers die de jaarlijkse voorgeschreven bijscholingen volgen, mogen zich hoefspecialisten volgens het E.I.P.P. noemen. Wel is het zo dat iedereen voor zijn eigen werk verantwoordelijk is en ook zelfstandig werkt. Het instituut is voor het werk van individuele personen niet aansprakelijk.