Opleiding holistisch hoefspecialist

De werkzaamheden van een hoefspecialist/hoefverzorger

De holistisch hoefspecialist wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de hoeven van gezonde maar ook van zieke paarden. In sommige gevallen wordt het zieke paard al geruime tijd zonder succes met conventionele therapieën behandeld. Dit betekent dat het dier al langere periode lijdt - en de eigenaar ook. Eigenaren hebben vaak al hele trajecten bij verschillende behandelaars doorlopen en krijgen ze van alle kanten welgemeend - maar niet eenduidig - advies. Er ontstaat wantrouwen jegens de behandelaars en hun methodes en de eigenaar ziet door de bomen het bos niet meer.

Het is daarom van groot belang dat de eigenaar goed voor te lichten over de hoefverzorging volgens het E.I.P.P.: duidelijke gesprekken, gefundeerde argumentatie, modellen en foto’s. Logica schept (weer) vertrouwen in een juiste aanpak voor hun paard. Hoefverzorger en eigenaar moeten op één lijn zitten om het paard weer gezond te krijgen.

Het is dan ook niet voldoende om goed met gereedschap om te kunnen gaan. Een hoefverzorger dient over gefundeerde kennis te beschikken om elk paard (én zijn / haar eigenaar) individueel te kunnen behandelen en begeleiden. Ook dient een goede hoefspecialist in staat te zijn inhoudelijk complexe informatie begrijpelijk over te brengen op de eigenaar. De theorie binnen de opleiding tot holistische hoefspecialist is dan ook essentieel voor het dagelijkse werk in de hoefverzorging.
De hoefverzorger dient bovendien kennis te hebben van mogelijke complementaire behandelingen zoals fysiotherapie, osteopathie, homeopathie et cetera, zodat de paardeneigenaar ook hierover voorgelicht kan worden en een weloverwogen beslissing kan nemen om indien nodig andere behandelaars erbij te betrekken.

Goed werk van een hoefverzorger geeft vaak bijzondere successen die door de omgeving dan als ‘wonderbaarlijk’ betiteld worden omdat de kwaal vanuit een conventioneel oogpunt als ‘ongeneeslijk’ gediagnosticeerd werd.
De holistische aanpak van een hoefspecialist geeft de dieren de mogelijkheid op een lang en gezond leven zonder regelmatige terugvallen. Dit maakt dat de werkzaamheden van een hoefspecialist zeer veeleisend en afwisselend zijn, waardoor dit beroep veel voldoening kan geven. De behoefte aan goed opgeleide hoefspecialisten/hoefverzorgers stijgt continu!

Moeilijke gevallen, vooral als de noodzakelijke juiste leefomstandigheden niet gegeven zijn, kunnen in een acute fase stationair in een hoefrevalidatiecentrum (www.hufklinik-eifel.de) behandeld worden. Als de huisvesting is aangepast, kan de behandeling op locatie door de hoefverzorger verder opgepakt worden.

 

Toelatingseisen opleiding:

Om met de opleiding te kunnen beginnen, is het van belang om deelgenomen te hebben aan een 2-daagse hoefseminar. Hier wordt de basis gelegd. Mocht er geen seminar meer plaatsvinden voordat de opleiding begint, dan kan het seminar bij begin van de opleiding ingehaald worden.
Het instituut adviseert vóór begin van de opleiding een dag mee te gaan met een door het instituut opgeleide hoefverzorger of langs te komen in de hoefkliniek in de Eifel (op afspraak).
Mocht u eigen paarden hebben, dan moeten die op de juiste manier gehuisvest zijn: 24/7 vrije beweging, inloopstal/beschutting en in kuddeverband.
Ervaring in de omgang met paarden is een voordeel.
Een schriftelijke uitleg met je motivatie voor deze opleiding ontvangen wij graag samen met de aanmelding.
NB: Mocht je aan één of meer van bovengenoemde punten (nog) niet (kunnen) voldoen maar wil je toch heel graag met de opleiding beginnen, neem dan contact met ons op zodat wij kunnen bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Onderwerpen in de opleiding tot holistisch hoefspecialist:

• Wetgeving, belastingen, verzekeringen, prijsberekening
• Gereedschap, werkveiligheid en ergonomie (terugkerend)
• Bouwen van een ‘emmermodel’
• Leemmodellen
• Welbespraakt zijn, klantgesprekken, een persoonlijke stempel toevoegen
• Beoordeling en evaluatie van foto’s - casusstudies
• Taken en grenzen van de hoefverzorger
• Geweldloze omgang met het paard (horsemanship volgens Parelli level 1 is onderdeel van de opleiding)
• Anatomie en fysiologie van de hoef aan de hand van o.a. modellen en preparaten
• Inwendige organen van het paard en de verschillende functies
• Standsproblemen in relatie tot het hele organisme
• Kreupelheidsdiagnostiek, pijnkenmerken van het paard
• Hoefproblemen/-ziektes
• Beoordeling en evaluatie van röntgenfoto’s (terugkerend, eigen opnames meenemen)
• Introductie tot de osteopathie
• Introductie tot de voeding en spijsvertering van het paard
• Introductie tot de tandheelkunde en het verband met het bewegingsapparaat
• Oefenen op kadaverhoeven (terugkerend)
• Oefenen op levende paarden (terugkerend)
• Beoordeling van hoefdwarsdoorsnedes (terugkerend)
• Meldingsplichtige ziektes
• Reguliere behandelingsmethodes
• Alternatieve hoefbescherming (hoefschoenen)
• Hoefbeslag volgens de reguliere hoefsmederij
• En nog veel meer!

• Stage (ambulant en stationair)
Je dient stage te lopen bij minimaal twee verschillende hoefverzorgers die door het instituut zijn opgeleid. Deze stagedagen dien je vóór de eindexamens gedaan te hebben. Een actuele lijst met mogelijke hoefverzorgers met wie je mee kunt lopen wordt tijdens de opleiding verstrekt. Extra stagedagen zijn in overleg altijd mogelijk. De stagedagen zijn ervoor bedoeld om praktische ervaring op te doen. Stationaire stagedagen dienen in de hoefkliniek gevolgd te worden.
De opleidingsseminars vinden plaats in de Eifel (Duitsland), Hellenthal-Losheim (NRW) en in Fischbach bei Dahn (blokken van 4 dagen, donderdag t/m zondag).

Op dit moment wordt de opleiding nog in het Duits en Frans gegeven. Een Engelstalige opleiding is in ontwikkeling.

De duur van de opleiding is twee jaar (10 opleidingsblokken plus stage en zelfstudie), maar er zijn uiteraard ook mogelijkheden om de opleiding in bijvoorbeeld drie jaar te doen.